แผ่นปริ้น (PCB) และอุปกรณ์

หัวข้อ

(1/1)

[1] แผ่น PCB สำหรับทำภาคจ่ายไฟ

[2] แผ่น PCB ขนาน Transistor

[3] ดรายฟิล์ม

[4] น้ำยาเคลือบแผ่นปริ้น

[5] แผ่นปริ้นเปล่า

[6] กรดกัดแผ่นปริ้น (เฟอริคคลอไรด์)

[7] แผ่น PCB แปลง SOIC-8 SSOP-8 TO DIP-8

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version