Digital Audio Professional

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้าและแจ้งการจัดส่งสินค้า => ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้า => ข้อความที่เริ่มโดย: nichapat ที่ สิงหาคม 10, 2018, 11:44:32:AM

หัวข้อ: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ สิงหาคม 10, 2018, 11:44:32:AM
สั้งของครับ
sink 036A ยาว 8.5 นิ้ว=2 ชิ้น
แกน EE42=3 ชิ้น
line filter = 3 ชิ้น
C5200+A1943=2 คู่
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ สิงหาคม 10, 2018, 12:26:19:PM
สั้งของครับ
sink 036A ยาว 8.5 นิ้ว=2 ชิ้น
แกน EE42=3 ชิ้น
line filter = 3 ชิ้น
C5200+A1943=2 คู่


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112


sink 036A ยาว 8.5 นิ้ว=2 ชิ้น   =450
แกน EE42=3 ชิ้น      = 120
line filter = 3 ชิ้น      = 75
C5200+A1943=2 คู่      = 120
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   100      บาท

รวมทั้งสิ้น           865    บาท
ขอบคุณคะ  :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ สิงหาคม 10, 2018, 04:48:52:PM
ขอเปลี่ยนแปลงรายการหน่อยครับ
Sink 036A ขอเป็นขนาด 6 นิ้ว=2 ชิ้น
C5200+1943=2 คู่
นอกนั้นไม่เอาครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ สิงหาคม 10, 2018, 04:54:24:PM
ขอเปลี่ยนแปลงรายการหน่อยครับ
Sink 036A ขอเป็นขนาด 6 นิ้ว=2 ชิ้น
C5200+1943=2 คู่
นอกนั้นไม่เอาครับ


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112


sink 036A ยาว 6  นิ้ว=2 ชิ้น   = 320
C5200+A1943=2 คู่      = 120
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   80       บาท

รวมทั้งสิ้ น           540     บาท
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ สิงหาคม 10, 2018, 04:58:47:PM
โอนให้แล้วครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ สิงหาคม 11, 2018, 07:24:27:AM
โอนให้แล้วครับ

ขอบคุณคะ   จัดส่งให้วันนี้คะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ สิงหาคม 21, 2018, 09:52:00:PM
สั่งของครับ
sink 036A ยาว 6 นิ้ว=2 ชิ้น
หม้อแปลงเทอรอย 18-0-18 ขนาด2A =1
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ สิงหาคม 22, 2018, 07:21:05:AM
สั่งของครับ
sink 036A ยาว 6 นิ้ว=2 ชิ้น
หม้อแปลงเทอรอย 18-0-18 ขนาด2A =1


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

sink 036A ยาว 6 นิ้ว=2 ชิ้น      = 320
หม้อแปลงเทอรอย 18-0-18 ขนาด2A =1   = 250
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   100       บาท

รวมทั้งสิ้น    670     บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ สิงหาคม 22, 2018, 10:34:55:AM
โอนให้แล้วครัย
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ สิงหาคม 22, 2018, 10:50:01:AM
โอนให้แล้วครัย

ขอบคุณคะ   จัดส่งให้วันนี้คะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กันยายน 13, 2018, 07:07:19:AM
สั่งของครับ
Sink 036A ยาว 7นิ้ว=3
Sink 036A ยาว 6นิ้ว=1
แกน EE42=3
แกนEI16=5
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กันยายน 13, 2018, 07:14:23:AM
สั่งของครับ
Sink 036A ยาว 7นิ้ว=3
Sink 036A ยาว 6นิ้ว=1
แกน EE42=3
แกนEI16=5


วัชระ สมจิตร  Tel . 094-2961112
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


Sink 036A ยาว 7นิ้ว=3      =  555   บาท
Sink 036A ยาว 6นิ้ว=1      =160  บาท
แกน EE42=3      = 120  บาท
แกนEI16=5      = 50  บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express     100   บาท

รวมทั้งสิ้น       985    บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กันยายน 15, 2018, 02:45:51:PM
โอนแล้วครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กันยายน 15, 2018, 03:19:02:PM
โอนแล้วครับ

ขอบคุณคะ  จัดส่งให้วันจันทร์คะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ ตุลาคม 15, 2018, 12:36:16:PM
สั่งของครับ
Diode bridge 15A 600v=3
Sink 036A ยาว 7นิ้ว=1และ 6นิ้ว=1
Tr B817+D1047=2คู่
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ ตุลาคม 15, 2018, 12:52:33:PM
สั่งของครับ
Diode bridge 15A 600v=3
Sink 036A ยาว 7นิ้ว=1และ 6นิ้ว=1
Tr B817+D1047=2คู่


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112


Diode bridge 15A 600v=3      =  54  บาท
Sink 036A ยาว 7นิ้ว=1    เส้น      =185   บาท
Sink 036A ยาว 6  นิ้ว  1  เส้น      = 160  บาท
Tr B817+D1047=2คู่         = 80  บาท   
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  100 บาท

รวมทั้งสิ้น    579   บาท     
ขอบคุณคะ  :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ ตุลาคม 19, 2018, 11:27:07:AM
โอนแล้วครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ ตุลาคม 19, 2018, 12:41:09:PM
โอนแล้วครับ

ขอบคุณคะ  จัดส่งให้วันนี้คะ

 :emo15: :emo15: :emo15:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤศจิกายน 03, 2018, 10:10:44:PM
สั่งของครับ
แกน EE42 =2
C 330uF/200V=4
sink 036A ยาว 7นิ้ว=1ชิ้น
line filter=2
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤศจิกายน 05, 2018, 07:26:35:AM
สั่งของครับ
แกน EE42 =2
C 330uF/200V=4
sink 036A ยาว 7นิ้ว=1ชิ้น
line filter=2

วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

แกน EE42 =2      = 80  บาท
C 330uF/200V=4      =  80  บาท
sink 036A ยาว 7นิ้ว=1ชิ้น   = 185  บาท
line filter=2         =50  บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  80   บาท

รวมทั้งสิ้น         475      บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤศจิกายน 10, 2018, 10:15:59:AM
ขอเพิ่มรายการครับ
ขอเพิ่ม sink อีกอันครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤศจิกายน 10, 2018, 10:37:08:AM
ขอเพิ่มรายการครับ
ขอเพิ่ม sink อีกอันครับ


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

แกน EE42 =2      = 80  บาท
C 330uF/200V=4      =  80  บาท
sink 036A ยาว 7นิ้ว=2 ชิ้น   = 370  บาท
line filter=2         =50  บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  100   บาท

รวมทั้งสิ้น         680      บาท     
ขอบคุณคะ  :2: :2:

หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤศจิกายน 10, 2018, 12:14:12:PM
โอนแล้วครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤศจิกายน 10, 2018, 12:48:40:PM
โอนแล้วครับ


ขอบคุณคะ   จัดส่งวันนี้คะ 
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤศจิกายน 23, 2018, 04:45:47:PM
สั่งของครับ
Sink 036A ยาว 7 นิ้ว=2
bridge diode 15A=2
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤศจิกายน 23, 2018, 04:58:45:PM
สั่งของครับ
Sink 036A ยาว 7 นิ้ว=2
bridge diode 15A=2


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

Sink 036A ยาว 7 นิ้ว=2      = 370 บาท
bridge diode 15A=2      = 110  บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   100     บาท

รวมทั้งสิ้น     580         บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤศจิกายน 26, 2018, 09:53:56:AM
โอนแล้วครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤศจิกายน 26, 2018, 10:08:53:AM
โอนแล้วครับ


ขอบคุณคะ   จัดส่งวันนี้คะ 
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ ธันวาคม 06, 2018, 07:47:50:AM
สั่งของครับ
แกนEE42=4
sink036A ยาว7นิ้ว=2 และยาว 8.5นิ้ว =1
TR 5200+1943 =3คู่
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ ธันวาคม 06, 2018, 08:49:14:AM
สั่งของครับ
แกนEE42=4
sink036A ยาว7นิ้ว=2 และยาว 8.5นิ้ว =1
TR 5200+1943 =3คู่


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

แกนEE42=4      =160
sink036A ยาว7นิ้ว=2       =370
sink036Aยาว 8.5นิ้ว =1   = 225
TR 5200+1943 =3คู่      =  180
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   100      บาท

รวมทั้งสิ้น         1035        บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:

หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ ธันวาคม 08, 2018, 07:27:46:AM
ขอเพิ่ม
line filter =4
C 330uF/200V=6
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ ธันวาคม 08, 2018, 08:01:35:AM
ขอเพิ่ม
line filter =4
C 330uF/200V=6


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

แกนEE42=4      =160
sink036A ยาว7นิ้ว=2       =370
sink036Aยาว 8.5นิ้ว =1   = 225
TR 5200+1943 =3คู่      =  180
line filter =4      = 100
C 330uF/200V=6      = 120
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   100      บาท

รวมทั้งสิ้น         1255         บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ ธันวาคม 08, 2018, 08:15:39:AM
ขอตัดรายการ C330uF/200V ออกนะครับยอดเหลือ 1135 ใช่ไหมครับจะได้โอนตังค์ให้
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ ธันวาคม 08, 2018, 08:30:19:AM
ขอตัดรายการ C330uF/200V ออกนะครับยอดเหลือ 1135 ใช่ไหมครับจะได้โอนตังค์ให้

ใช่คะ โอน 1135  บาทคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ ธันวาคม 08, 2018, 08:36:44:AM
โอนแล้วครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ ธันวาคม 08, 2018, 08:40:26:AM
โอนแล้วครับ


ขอบคุณคะ จัดส่งให้วันนี้คะ 
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ ธันวาคม 18, 2018, 06:45:31:AM
สั่งของครับ

sink036Aยาว 8.5นิ้ว =1 
และ 10.5 นิ้ว=1
TR 5200+1943 =5คู่
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ ธันวาคม 18, 2018, 07:27:43:AM
สั่งของครับ

sink036Aยาว 8.5นิ้ว =1 
และ 10.5 นิ้ว=1
TR 5200+1943 =5คู่


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

sink036Aยาว 8.5นิ้ว =1     = 225  บาท
sink036Aยาว 10.5 นิ้ว=1   = 280 บาท
TR 5200+1943 =5คู่      = 300  บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  100  บาท

รวมทั้งสิ้น        905          บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 01, 2019, 05:57:18:PM
ร้านเปิดหรือยังครับ
จากที่ถามค้างไว้ปีที่แล้ว ขอเพิ่มรายการครับ
แกนEE42=4
Sink036A 6.5 นิ้ว=3ชิ้น
1943+5200เพิ่มอีก2คู่
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 02, 2019, 08:01:40:AM
ร้านเปิดหรือยังครับ
จากที่ถามค้างไว้ปีที่แล้ว ขอเพิ่มรายการครับ
แกนEE42=4
Sink036A 6.5 นิ้ว=3ชิ้น
1943+5200เพิ่มอีก2คู่


วัชระ สมจิตร  Tel . 094-2961112
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


sink036Aยาว 8.5นิ้ว =1           = 225  บาท
sink036Aยาว 10.5 นิ้ว=1         = 280 บาท
TR 5200+1943 =7 คู่               =  420  บาท
EE42=4            =160 บาท
Sink036A 6.5 นิ้ว=3ชิ้น      = 480 บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  115   บาท

รวมทั้งสิ้น        1680           บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 02, 2019, 08:13:03:AM
โอนแล้วครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 02, 2019, 08:26:57:AM
โอนแล้วครับ


ขอบคุณคะ   ส่งวันนี้คะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 04, 2019, 10:33:04:PM
สั่งของครับ
Relay SANYOU 12V 20A=8 ตัว
diode bridge 15A 600V =ุ8 ตัว
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 05, 2019, 07:23:11:AM
สั่งของครับ
Relay SANYOU 12V 20A=8 ตัว
diode bridge 15A 600V =ุ8 ตัว


Relay SANYOU 12V 20A=8 ตัว    สินค้าหมดชั่วคราวคะ ยังไมมีกำหนดเข้าคะ  มีรายการไดโอคอย่างเดียวรับไหมคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 05, 2019, 08:22:44:AM
แล้วตัว DEC 16A 12V มีของไหมครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 05, 2019, 08:35:40:AM
แล้วตัว DEC 16A 12V มีของไหมครับ

มีคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 05, 2019, 08:43:19:AM
งั้น relay เอา12v16A =6 และเอา24V30A =1ตัว(เอารุ่นไหนก็ได้ครับ)
และ เพิ่ม line filter ตัวดัดขาได้แนวนอน=3ตัว
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 05, 2019, 08:54:35:AM
งั้น relay เอา12v16A =6 และเอา24V30A =1ตัว(เอารุ่นไหนก็ได้ครับ)
และ เพิ่ม line filter ตัวดัดขาได้แนวนอน=3ตัว


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

relay เอา12v16A =6          = 120
เอา24V30A =1ตัว(เอารุ่นไหนก็ได้ครับ)   = 35
line filter ตัวดัดขาได้แนวนอน=3ตัว   = 75
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  50      บาท

รวมทั้งสิ้น            280     บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 05, 2019, 09:17:13:AM
เอาบริดไดโอดด้วยนะครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 05, 2019, 11:09:41:AM
เอาบริดไดโอดด้วยนะครับวัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

relay เอา12v16A =6          = 120
เอา24V30A =1ตัว(เอารุ่นไหนก็ได้ครับ)   = 35
line filter ตัวดัดขาได้แนวนอน=3ตัว   = 75
15sb 60  8 ตัว      =  160 บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  50      บาท

รวมทั้งสิ้น            440      บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 05, 2019, 01:03:08:PM
โอนแล้วครับ
Line filter ขอเป็นตัวตั้งนะครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 05, 2019, 01:41:37:PM
โอนแล้วครับ
Line filter ขอเป็นตัวตั้งนะครับ


ขอบคุณคะ  จัดส่งให้วันจันทร์คะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 06, 2019, 08:23:40:AM
จะขอเพิ่ม ic2153 อีก5ตัวยังทันไหมครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 07, 2019, 07:36:09:AM
จะขอเพิ่ม ic2153 อีก5ตัวยังทันไหมครับ


โอนเพิ่ม  100  บาทคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 07, 2019, 08:56:16:AM
 โอเคครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 07, 2019, 08:57:01:AM
โอเคครับ

ขอบคุณคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 22, 2019, 07:33:47:AM
สั่งของครับ
แกน EE42=3
แกน EE-16=5
Sink 036A ยาว 7นิ้ว=2
c5200+A1943=4คู่
line filter ตัวนอน =4
C 330uf/200V=6ตัว
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 22, 2019, 08:40:28:AM
สั่งของครับ
แกน EE42=3
แกน EE-16=5
Sink 036A ยาว 7นิ้ว=2
c5200+A1943=4คู่
line filter ตัวนอน =4
C 330uf/200V=6ตัว


วัชระ สมจิตร Tel . 094-2961112
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


แกน EE42=3      = 120    บาท     
แกน EE-16=5      = 50     บาท     
Sink 036A ยาว8 นิ้ว=2       = 450      บาท     
c5200+A1943=4คู่      = 240     บาท     
line filter ตัวนอน =4      = 100     บาท     
C 330uf/200V=6ตัว      = 120    บาท     
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  100          บาท

รวมทั้งสิ้น     1180        บาท     
ขอบคุณ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มกราคม 22, 2019, 10:01:57:AM
โอนแล้ว
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มกราคม 22, 2019, 10:16:15:AM
โอนแล้ว

ขอบคุณคะ   ส่งวันนี้คะ

 :emo15: :emo15:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2019, 05:42:29:PM
สั่งของครับ
แกน EE42=3
C330uf/200v=4
Relay SANYOU 12v20a =5
Sink 036A ยาว7นิ้ว=2
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 07:21:43:AM
สั่งของครับ
แกน EE42=3
C330uf/200v=4
Relay SANYOU 12v20a =5
Sink 036A ยาว7นิ้ว=2


Sink 036A ยาว7นิ้ว=2   ตัวนี้หมดคะ ยังไม่เข้ามาคะ เปลี่ยนเป็น 8  นิ้วไหมคะ C330uf/200v    ก็หมดนะคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 08:33:23:AM
ครับเอา8นิ้วก็ได้
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 09:32:02:AM
ครับเอา8นิ้วก็ได้


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

แกน EE42=3      = 120   บาท
C330uf/200v=4      สินค้าหมดคะ
Relay SANYOU 12v20a =5   =  125  บาท
Sink 036A ยาว 8  นิ้ว 2 เส้น   =  450  บาท      
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express    100                บาท

รวมทั้งสิ้น            795           บาท     
ขอบคุณ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 11:40:29:AM
เรียบร้อยครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 12:29:14:PM
เรียบร้อยครับขอบคุณคะ จัดส่งให้พรุ่งนี้คะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2019, 10:28:13:AM
Sink 036A ชนาด7นิ้วมายังครับถ้ามาสั่งเลย
Sink =1
แกนEE42=2
Linefilter =4
C5200+A1943=2คู่
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2019, 12:12:29:PM
Sink 036A ชนาด7นิ้วมายังครับถ้ามาสั่งเลย
Sink =1
แกนEE42=2
Linefilter =4
C5200+A1943=2คู่


036 ยาว 7  นิ้วยังไม่มาคะ  รายการอื่นรับไหมคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2019, 12:35:39:PM
งั้นเอา8นิ้วมาก็ได้ครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2019, 12:51:34:PM
งั้นเอา8นิ้วมาก็ได้ครับวัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

Sink 036A  ยาว 8 .5 นิ้ว 1 เส้น   = 225
แกนEE42=2      = 80
Linefilter =4      = 100
C5200+A1943=2คู่      =120
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express          80         บาท

รวมทั้งสิ้น       605          บาท     
ขอบคุณคะ    :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2019, 02:38:15:PM
ลืมบริดไดโอด 15A 600V =3
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:23:23:PM
ลืมบริดไดโอด 15A 600V =3


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

Sink 036A  ยาว 8 .5 นิ้ว 1 เส้น   = 225
แกนEE42=2      = 80
Linefilter =4      = 100
C5200+A1943=2คู่      =120
15 SB 60  =3      = 60
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express          80         บาท

รวมทั้งสิ้น       665           บาท     
ขอบคุณคะ    :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2019, 08:17:27:AM
เรียบร้อยครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2019, 08:26:02:AM
เรียบร้อยครับ


ขอบคุณคะ ส่งวันนี้คะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มีนาคม 07, 2019, 08:48:34:AM
สังของครับ
1.Sink 036A ยาว6นิ้ว=2
2.sink drive =10
3.c5200+A1943=1
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มีนาคม 07, 2019, 08:56:27:AM
สังของครับ
1.Sink 036A ยาว6นิ้ว=2
2.sink drive =10
3.c5200+A1943=1


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

1.Sink 036A ยาว6นิ้ว=2      = 320
2.sink drive =10         = 50
3.c5200+A1943=1         =60
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   100     บาท

รวมทั้งสิ้น     530    บาท     
ขอบคุณคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มีนาคม 07, 2019, 12:10:47:PM
ครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มีนาคม 07, 2019, 12:40:20:PM
ครับ


ขอบคุณคะ จัดส่งให้พรุ่งนี้คะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มีนาคม 25, 2019, 07:55:01:AM
สั่งของครับ
sink 036A ยาว 10.5 นิ้ว=1
แกน EE-42=3
2SC6011A, 2SA2151A  =3คู่
Relay ยี่ห้อ SANYOU 12V 20A=2
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มีนาคม 25, 2019, 08:06:19:AM
สั่งของครับ
sink 036A ยาว 10.5 นิ้ว=1
แกน EE-42=3
2SC6011A, 2SA2151A  =3คู่
Relay ยี่ห้อ SANYOU 12V 20A=2วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

sink 036A ยาว 10.5 นิ้ว=1      =280  บาท
แกน EE-42=3         สินค้าหมดคะ
2SC6011A, 2SA2151A  =3คู่      สินค้าหมดคะ
Relay ยี่ห้อ SANYOU 12V 20A=2      = 50  บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   100    บาท

รวมทั้งสิ้น     430  บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มีนาคม 25, 2019, 10:01:41:AM
เบอร์KTA1962, KTC5242 ใช้เป็นout put สำหรับแอมป์สัก100วัตต์ได้ไหม
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มีนาคม 25, 2019, 10:05:11:AM
อ้อแล้วตัว แกนETD42มีไหมครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มีนาคม 25, 2019, 10:08:24:AM
อ้อแล้วตัว แกนETD42มีไหมครับ


TA1962, KTC5242    ETD42   สินค้าหมดทั้ง 2 รายการค่ะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มีนาคม 25, 2019, 11:35:33:AM
ขอเพิ่ม ไดโอดบริด15A =3
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มีนาคม 25, 2019, 11:39:37:AM
ขอเพิ่ม ไดโอดบริด15A =3


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

sink 036A ยาว 10.5 นิ้ว=1      =280  บาท
แกน EE-42=3         สินค้าหมดคะ
2SC6011A, 2SA2151A  =3คู่      สินค้าหมดคะ
Relay ยี่ห้อ SANYOU 12V 20A=2      = 50  บาท
d15 sb  60  3 ตัว      = 60 บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   100    บาท

รวมทั้งสิ้น     490   บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มีนาคม 25, 2019, 12:14:32:PM
คุณพรครับแล้ว 2SC6145A, 2SA2223A มีไหมครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มีนาคม 25, 2019, 12:22:07:PM
คุณพรครับแล้ว 2SC6145A, 2SA2223A มีไหมครับ


 6145+2223   มีคะ คุละ 85  บาทคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มีนาคม 25, 2019, 12:25:13:PM
ครับงั้นขอ3คู่ครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มีนาคม 25, 2019, 12:47:19:PM
ครับงั้นขอ3คู่ครับ


ชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

sink 036A ยาว 10.5 นิ้ว=1      =280  บาท
6145+2223  =3คู่         = 255 บาท   
Relay ยี่ห้อ SANYOU 12V 20A=2      = 50  บาท
d15 sb  60  3 ตัว      = 60 บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   100    บาท

รวมทั้งสิ้น     745    บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มีนาคม 25, 2019, 12:50:44:PM
เรียบร้อยครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มีนาคม 25, 2019, 12:57:43:PM
เรียบร้อยครับ


ขอบคุณคะ จัดส่งให้พรุ่งนี้คะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ เมษายน 05, 2019, 09:51:41:AM
สั่งของครับ
C6145+A2223=2คู่ครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ เมษายน 05, 2019, 10:09:05:AM
ขอเปลี่ยนแปลงครับ
เปลี่ยนเป็น B817+D1047=4คู่
Mje15032+15033=1คู่
BD139=5ตัว
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ เมษายน 05, 2019, 10:11:22:AM
เพิ่มr กระเบื้อง5w 0.22=10ตัว
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ เมษายน 05, 2019, 10:51:25:AM
เพิ่มr กระเบื้อง5w 0.22=10ตัววัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

B817+D1047=4คู่      =160
BD139=5ตัว      = 35
 กระเบื้อง5w 0.22=10ตัว   =30
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  50        บาท

รวมทั้งสิ้น     275  บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ เมษายน 05, 2019, 11:01:55:AM
ครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ เมษายน 05, 2019, 11:14:53:AM
ครับขอบคุณคะ ส่งวันนี้คะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤษภาคม 07, 2019, 08:47:00:AM
สั่งของครับ
C6145+A2223=2คู่
bridge diode 15A=2
sink 036Aยาว8.5 นิ้ว=2
Relay ยี่ห้อ SANYOU 12V 20A=2   
แกนEE42 หรือETD42 ก็ได้=2
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤษภาคม 07, 2019, 09:15:58:AM
สั่งของครับ
C6145+A2223=2คู่
bridge diode 15A=2
sink 036Aยาว8.5 นิ้ว=2
Relay ยี่ห้อ SANYOU 12V 20A=2   
แกนEE42 หรือETD42 ก็ได้=2


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

C6145+A2223=2คู่      =  170
bridge diodeD15SB60  15A=2   = 40
sink 036Aยาว8.5 นิ้ว=2   = 450
Relay ยี่ห้อ SANYOU 12V 20A=2    = 50 
แกนEE42 หรือETD42 ก็ได้=2   หมดทั้ง  2 รุ่นคะ
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  100     บาท

รวมทั้งสิ้น          810          บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤษภาคม 07, 2019, 10:22:44:AM
โอนให้แล้วครับเอาเท่าที่มีก่อน
แล้วแกนจะต้องรออีกนานไหมครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤษภาคม 07, 2019, 10:58:53:AM
โอนให้แล้วครับเอาเท่าที่มีก่อน
แล้วแกนจะต้องรออีกนานไหมครับ


ขอบคุณคะ ส่งวันนี้คะ 


แกนยังไม่มีกำหนดเข้าคะ 
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤษภาคม 07, 2019, 11:02:03:AM
สอบถามเพิ่มเติมครับ
แล้วแกนที่เล็กกว่าEE42มีไหมครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤษภาคม 07, 2019, 11:18:36:AM
สอบถามเพิ่มเติมครับ
แล้วแกนที่เล็กกว่าEE42มีไหมครับ

ee16  +  ee19 ก็หมดคะ 
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤษภาคม 11, 2019, 04:59:21:PM
แกนEE42หรือ ETD42 มีเข้ามายังครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤษภาคม 13, 2019, 07:47:59:AM
แกนEE42หรือ ETD42 มีเข้ามายังครับ

สินค้าหมดคะ  ทั้ง 2 รุ่นคะ มีแต่ ETD 44 ชุดละ 50  บาทคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤษภาคม 21, 2019, 12:03:29:PM
แกนEE42 ,ETD42มาหรือยังครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤษภาคม 21, 2019, 12:13:39:PM
แกนEE42 ,ETD42มาหรือยังครับ

ยังไม่เข้ามาคะ 
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤษภาคม 29, 2019, 11:17:33:AM
แกนEE42มีมาหรือยังครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤษภาคม 29, 2019, 11:20:12:AM
แกนEE42มีมาหรือยังครับ


ยังไม่มีกำหนดเข้าคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ พฤษภาคม 29, 2019, 05:18:54:PM
สั่งของครับ

แกน ETD44=3
Bridge diode 15A=3
Relay 12V sanyu=3
line filter =3
Sink 036Aยาว 7นิ้ว=3
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ พฤษภาคม 30, 2019, 07:07:16:AM
สั่งของครับ

แกน ETD44=3
Bridge diode 15A=3
Relay 12V sanyu=3
line filter =3
Sink 036Aยาว 7นิ้ว=3


วัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112

แกน ETD44=3   =150 บาท
Bridge diode 15A D15SB60 =   = 60  บาท
Relay 12V sanyu=3   =105  บาท
line filter =3   =  75  บาท
Sink 036Aยาว 7นิ้ว=3   =  555  บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express    100         บาท

รวมทั้งสิ้น           1045           บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มิถุนายน 06, 2019, 07:41:41:AM
 โทษทีครับ ขอเอาเฉพาะ relay ตัวนี้ครับ
Relay ยี่ห้อ SANYOU 12V 20A ของใหม่ คุณภาพสูง ราคาตัวละ 25 บาท
100 ตัวขึ้นไปราคาตัวละ 22 บาท

=8 ตัวครับ

หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มิถุนายน 06, 2019, 08:52:40:AM
โทษทีครับ ขอเอาเฉพาะ relay ตัวนี้ครับ
Relay ยี่ห้อ SANYOU 12V 20A ของใหม่ คุณภาพสูง ราคาตัวละ 25 บาท
100 ตัวขึ้นไปราคาตัวละ 22 บาท

=8 ตัวครับ

โอน 260  บาทคะ 
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มิถุนายน 06, 2019, 08:54:58:AM
ส่งได้วันนี้ไหมครับ พอดีจะใช้ของด่วน
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มิถุนายน 06, 2019, 08:57:56:AM
ส่งได้วันนี้ไหมครับ พอดีจะใช้ของด่วน

ขอบคุณคะ ส่งวันนี้คะ  :emo15: :emo15:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มิถุนายน 14, 2019, 09:03:00:AM
แกนมีมายังครับ EE42,ETD42
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มิถุนายน 14, 2019, 09:17:25:AM
แกนมีมายังครับ EE42,ETD42

ไม่มีกำหนดเข้าคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มิถุนายน 22, 2019, 08:16:54:AM
สั่งของครับ
classD T-500+ฺชุดBias =1 ชุด
IRFP460=2 ตัว

หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มิถุนายน 22, 2019, 09:02:47:AM
สั่งของครับ
classD T-500+ฺชุดBias =1 ชุด
IRFP460=2 ตัวclassD T-500+ฺชุดBias =1 ชุด   = 875
IRFP460=2 ตัว      สินค้าหมดคะ
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express    80         บาท

รวมทั้งสิ้น  955      บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ มิถุนายน 22, 2019, 09:28:22:AM
เรียบร้อยครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ มิถุนายน 22, 2019, 09:51:18:AM
เรียบร้อยครับขอบคุณคะ ส่งวันนี้คะ :emo15:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 10:08:55:AM
สั่งของครับ
sink036A  7นิ้ว=2
diode brige 15A=1
แกน EE42 ถ้ายังไม่มาอา EE44=2
330uF/200V=4
470uF/100=4
MJE340=2
MJE350=2
Diode SF18G=10
BC546=10
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 10:20:47:AM
เพิ่ม line filter =1
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 10:28:27:AM
เพิ่ม line filter =1


sink036A  7นิ้ว=2   =370
diode brige 15A=1   =20
แกน EE42 ถ้ายังไม่มาอา EE44=2  สินค้าหมดคะ
330uF/200V=4   =80
470uF/100=4   =60
MJE340=2      =24
MJE350=2      = 24
Diode SF18G=10      = 20
BC546=10         ไม่มีจำหน่ายคะ
line filter *16   =1      = 25
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  100      บาท

รวมทั้งสิ้น       723     บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
 ____________
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 10:30:51:AM
ขออีกรายการครับ
0.33uF 450V (334)     ราคาตัวละ 4 บาท=5

ส่งทันวันนี้ไหมครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 10:31:39:AM
อ้อแกนEEนี่เหลือตัวไหนครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 10:37:10:AM
ลืมIR2153=2ตัว
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 10:45:40:AM
ลืมIR2153=2ตัว

ee ไม่มีเลยคะ หมดทุกรุ่นคะ  2153  สินค้าหมดคะ
sink036A  7นิ้ว=2   =370
diode brige 15A=1   =20
แกน EE42 ถ้ายังไม่มาอา EE44=2  สินค้าหมดคะ
330uF/200V=4   =80
470uF/100=4   =60
MJE340=2      =24
MJE350=2      = 24
Diode SF18G=10      = 20
BC546=10         ไม่มีจำหน่ายคะ
line filter *16   =1      = 25
0.33/450  4  ตัว      =  20
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express  100      บาท

รวมทั้งสิ้น       743    บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 10:54:09:AM
เรียบร้อยครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 10:55:07:AM
เรียบร้อยครับขอบคุณคะ ส่งวันนี้คะ :emo15:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 08:00:33:AM
สั่งของครับ
classD T-500+ฺชุดBias =1 ชุด
Relay 12V/20 SANYOU=1
Line fiter =1
Diode bridge 15A=1
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 08:39:51:AM
สั่งของครับ
classD T-500+ฺชุดBias =1 ชุด
Relay 12V/20 SANYOU=1
Line fiter =1
Diode bridge 15A=1classD T-500+ฺชุดBias =1 ชุด      = 875
Relay 12V/20 SANYOU=1      = 25
Line fiter =1         =25
Diode bridge 15A=1         = 20
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express   80         บาท

รวมทั้งสิ้น         1025        บาท     
ขอบคุณคะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 09:15:38:AM
เรียบร้อยครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 09:16:58:AM
แกนEE42มีมาหรือยังครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 09:21:42:AM
แกนEE42มีมาหรือยังครับ


แกนEE42  มีแต่แกนคะ  Bobbin  ไม่มีคะ

ขอบคุณค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ :emo15: :emo15:

หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 09:55:55:AM
งั้นผมขอซื้อ2ชุดครับส่งมาพร้อมกันเลย
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 10:00:11:AM
งั้นผมขอซื้อ2ชุดครับส่งมาพร้อมกันเลย


โอนเพิ่ม  50  บาทคะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 10:01:06:AM
ครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 10:15:59:AM
ครับ

ขอบคุณค่ะ   :emo15:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 10:46:25:AM
ถามเพิ่มนิดครับ
แล้วมีแกนEE35ไหม เอาเฉพาะแกนก็ได้ หรือถ้ามีbobbinด้วยยิ่งดี
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 11:17:51:AM
ถามเพิ่มนิดครับ
แล้วมีแกนEE35ไหม เอาเฉพาะแกนก็ได้ หรือถ้ามีbobbinด้วยยิ่งดี


แกนEE35  ไม่มีจำหน่ายค่ะ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 18, 2019, 08:17:47:AM
สั่งของครับ
bridge 15A=2
sink 036A 7นิ้ว=1
5200+1943=2คู่
เสารองPCB พลาสติก=2ถุง
ตาไก่ทองเหลือง=1ถุง
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กรกฎาคม 18, 2019, 08:34:53:AM
สั่งของครับ
bridge 15A=2
sink 036A 7นิ้ว=1
5200+1943=2คู่
เสารองPCB พลาสติก=2ถุง
ตาไก่ทองเหลือง=1ถุงวัชระ สมจิตร
60/4 หมู่ 7 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel . 094-2961112


bridge 15A=2      =40  บาท
sink 036A 7นิ้ว=1      =185  บาท
5200+1943=2คู่      =120  บาท 
เสารองPCB พลาสติก=2ถุง   =50 บาท
ตาไก่ทองเหลือง=1ถุง      =20 บาท
ค่าจัดสงขนส่ง Keery Express 80   บาท

รวมทั้งสิ้น            495    บาท     
ขอบคุณค่ะ :2: :2:
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: nichapat ที่ กรกฎาคม 18, 2019, 09:13:30:AM
ครับ
หัวข้อ: Re: สั่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: พร Digitclass ที่ กรกฎาคม 18, 2019, 09:37:50:AM
ครับขอบคุณค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ :emo15: :emo15: